/* Milonic DHTML Website Navigation Menu Version 5, license number 187760 Written by Andy Woolley - Copyright 2003 (c) Milonic Solutions Limited. All Rights Reserved. Please visit http://www.milonic.com/ for more information. */

 

 

חיפוש

 

 

 

عربي

 
 

English

 
 

‮עזרו לנו להפסיק את התפשטות המרוצים בישראל


 

 

 

 
 

סקירה כללית

הצהרות מומחים על מרוצים

שאלות ותשובות

הפגנה מול משרד
התרבות והספורט

נאום בכנסת

בבית המשפט העליון

פסק הלכה של הרב
הראשי נגד מרוצים

המאבק נגד מרוצים:
הודעה לעיתונות

כיסוי תקשורתי
של המאבק

עזרו לנו להפסיק את המרוצים

 


הזוועה מאחורי הזוהר

צילומים ו-וידאו

טבח סוסי המרוץ

לזכרה של ראפיאן

סוסי משא וחמורים: התעללות והצלה

פרמרין

 

 


טבח במסלולי מקאו

בית מטבחיים: שחיטת סוסים בבריטניה

  

עזרו לנו
לעזור להם

  

 

סוסת מרוצים שהוזנחה והסייח שלה מוצאים סוף סוף מקלט

 

חברי כנסת דתיים בישראל מתנגדים להימורים מכל סוג שהוא, משום שהיהדות אוסרת זאת, בטענה שהם גורמים לאדם אחד לקבל כסף תוך כדי גרימת נזק לאחר, ומשום שהם פוגעים במרקם החברתי. אולם הפיתוי שברווחים גדולים עיוור את רוב חברי הכנסת, המבקשים להעניק חוקיות למרוצי הסוסים. אנו חייבים ללמד במהירות את המחוקקים וגם את הציבור, ולתאר בפניהם את בעיית ההתעללות בסוסים בישראל, וכיצד הדבר יוחמר פי כמה אם יותרו הימורים במרוצי סוסים.

  

אנא כתבו מכתבי מחאה  אל שרי החינוך, האוצר והתרבות

     

 כנס וחתמו על העצומה החדשה למניעת הימורים על סוסים בישראל

     

 אנא תרמו

אנו חייבים גם לנקוט בצעדים משפטיים, ולבקש מבית המשפט להוציא צו נגד ההימורים על מרוצי סוסים. על מנת לעשות כל זאת, אנו זקוקים לעזרתכם. אנא שלחו את תרומותיכם כדי לסייע לנו לומר לא! להימורים במרוצי סוסים בישראל.

   

   
 

  

  

 הרשם למגזין האינטרנט של הכל חי.